فتوت نام مؤسسه‌ای راهبردی است که…

«فتح‌الفتوح انقلاب و پیشرفت واقعی این است که نخبگان براى کشور آینده‌اى تصویر کرده و براى رسیدن به آن، تلاش می‌کنند … فتح‌الفتوح انقلاب اسلامی اینهاست. پیشرفت واقعی این است که جوانهای ما، نخبگان ما نسبت به آینده احساس مسئولیت کنند؛ برای خودشان دیدگاه تعریف کنند؛ برای کشور  آینده‌ای را تصویر کنند و مجسم کنند و احساس کنند و این احساس را اظهار کنند؛ که آماده‌اند برای رسیدن به این آینده، تلاش کنند. این چیزی است که امروز وجود دارد؛ این را باید تقویت کرد، این را باید پیش برد.»(مقام معظم رهبری حفظه‌‌الله‌تعالی، ۱۲ر۷ر۹۱)

«فرهنگ و تمدن توحیدی(فتوت)» نام مؤسسه‌ای راهبردی است که علاقه‌مند است بر اساس تعریفی غنی شده که با نگاه سخت‌گیرترین اسلام‌شناسان روزگار ما صورت بسته، بروید.

«این مجموعه خود را موظف به طراحی و ایجاد یک «جریان بالندۀ اجتماعی با هویت فرهنگی» که «امتدادی از دانش حوزوی تا عینیت اجتماعی» داشته باشد، می‌داند.»؛ جریانی ناظر به مطالبات نهضت تمدن‌سازی اسلامی(با دغدغۀ محوری بسط توحید در جانها و جوامع بشری)، با نگاهی مؤثر و مستمر به شکل‌گیری «نهاد رهبری فرهنگی معنویت‌گرا» با فراهم آوردن تمهیدات لازم برای آن، دارد.

«فتوت» مسؤولیت خویش را سررشته‌داری هدایت ظرفیت‌های بالفعل و بالقوۀ حوزه‌های علمیه جهت برآوردن نیازهای راهبردی تحقق اهداف مرحله‌ای نهضت اسلامی، به قدر وسع خویش، می‌داند.

به همین منظور در صدد است به حکم مأموریتی که پذیرفته و مسؤلیتی که متوجه خویش می‌بیند، در مسیر مقاصد متعالی و ضرورت‌های امروز و فردای نهضت مبارک اسلامی‌مان، در اندازه‌های یک طرح ملی میان اصلی‌ترین ظرفیت‌های چهار حوزۀ فعال و اثرگذار اجتماعی(«حوزه‌های علمیه»، «دانشگاه‌های اثرگذار»، «مدارس ویژۀ آموزش و پرورش» و «عمده‌ترین جریان‌های کوشا و اثرگذار انقلابی که با صفت نخبگانی به فعالیّت مشغولند»، پیوندی عمیق(که مستلزم ویرایش هر چهار است) بزند.

و جهت برآوردن این مقصود بلند به آرایشی راهبردی نظر دارد که در آن نقش و مسؤولیت یک «سازمان مادر» را برای سامان‌دهی «سازمان‌های اقماری» متعددی که با رویکردی تخصصی مبتنی بر این اهداف و مطلوبیت‌ها تعریف و تأسیس شده‌اند و خواهند شد، برعهده گرفته است، همچنین بر اساس همان تعریف و همان هویت به حمایت از سازمان‌های فراوان همسو و همراه و نهایتاً تشکیل شبکۀ نخبگانی و شبکۀ اجتماعی گسترده‌ای با رویکردی عملیاتی می‌اندیشد.

البته با تأکید باید گفت «فتوت» بسیار پیش از آن که یک تشکیلات باشد تلاش دارد یک نحوۀ حیات و آرایش اجتماعی نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی(با صفت همگرایی راهبردی) باشد. در این آرایش از سه لایۀ «شبستان»، «رواق» و «صحن» بهره می‌گیرد. در «شبستان» نیروهایی که ارزش‌ها و مأموریت فتوت را به تفصیل شناخته و پذیرفته‌اند فعالند(سازمان مادر و سازمانهای اقماری در این لایه‌اند) و در «رواق» آنها که با این چهارچوب ارزشی همراهند ولی خود بر اساس دریافتها و توانمندیهای خود کارهایی تعریف کرده پویشی را در پیش گرفته‌اند، مجال حضور و فعالیت و بالندگی می‌یابند(رواق را چون یک باشگاه مجهز و ممهّد می‌خواهیم) و در «صحن» به همه نوع تردد انقلابی که مفید است مددهایی نسبتاً مفصل داده می‌شود و از هر نوع همگرایی نیروهای انقلاب استقبال می‌شود و از رهگذر این ارتباطات کل این صحنه ویرایشی راهبردی می‌خورد. سمت و سوی کل این آرایش به طرف مقاصد و ارزشهای انقلاب اسلامی است نه درون تشکیلاتی خاص.

دست‌یابی به این آرایش خود یک فتح‌الفتوح و دست‌آورد بزرگ است که تنها با سالها تلاش خالصانه و نخبگانی حاصل خواهد شد. آنچه در رأس همۀ عوامل، فراهم شدن این آرایش را ممکن می‌کند حاصل آمدن اندیشه(بینش‌های مترقی کلامی و تفکرات متعالی راهبردی) و فرهنگی خاص(معنوی، جهادی و وحدت‌گرا) در مجموعه است.

«پژوهشکدۀ تمدن توحیدی» یکی از متخرّجین این نگاه و این پویش است که در دل خود مشغول پروردن «اندیشکدۀ مرصاد» بوده و مراحل جنینی را تا بلوغ و استوا و استقلال کامل در پیش گرفته است.

 

مطالب مرتبط

*

*


Top