حوزه انقلابی

برنامه ریزی مأموریت گرا و برنامه ریزی منابع محور + دانلود

درنگی در تنوع گزینه‌های برنامه ریزی

مقدمه در باب ضرورت برنامه نیازی به سخن نیست. امام صادق (ع) فرمودند: ثلاثٌ یَحجُزنَ المَرءَ عَن طَلَبِ المَعالی: قَصرُ الهِمَّهِ، قِلَّهُ الحِیلَه وَ ضَعفُ الرَّأیِ.[۱] بحث ما کثره الحیله (تنوع گزینه‌های برنامه‌ریزی) است. تلقی رایج از برنامه این است که برنامه باید فهرستی از فعالیت‌ها بدهد و هر یک را در باکس‌های زمانی خاص

مطلوبیت ها، الزامات و نیازها

در این یادداشت یک فهرستی از مطلوبیت ها و الزامات و نیازها برای طلبگی مطلوب تقدیم می شود. مطلوبیت‌ها ما به عنوان کسی که دغدغه یک طلبگی مطلوب را دارد، مطلوبیت های زیر را داریم: ۱) دارای بینش‌ها و دغدغه‌ها و مطلوبیت‌های اسلامی شدن یکی از دغدغه‌ها و مطلوبیت‌ها این است که بینش‌ها و دغدغه‌ها

تصویر کلی طلبه مطلوب

۱) ارتباط او با خدا طلبه‌ی مطلوب مؤمن و علاقه‌مند به خداوند متعال باشد. در صورتی این شخصیت مطلوب است که مؤمن و علاقه‌مند به خداوند متعال باشد، خدا را نزدیک خود احساس کند، تجربه‌های شیرینی از اوصاف جلالی و جمالی متعدد خداوند داشته باشد. من به نظرم یک گرایش معرفتی و یک گرایش تربیتی

یک مطلوبیت تربیتی: استقلال نسبی طلبه

یکی از مطلوبیت‌هایی که در حیات طلبگی باید قائل بود و باید به سمتش هم حرکت کنیم که به آن برسیم؛ یک نوع استقلال نسبی است. در طلبگی آویزان یک شخصی شدن یا آویزان اساتید بودن و ماندن و مردن این اصلاً مطلوب نیست. خود این مطلوبیت می‌آید یک الگوهای رفتاری، یک سبک خاص از

بینش علمی

نحوه نگاه طلبه به مقوله کسب دانش-بخش اول

قاعده ۱: علم به عنوان روزی معنوی یکی از نکته‌هایی که خیلی روشن است، این است که ما، کسانی که خداوند به ما لطف کرده است و روزی کرده است طلبگی را، علم به جد مطلوب همه‌ی ما است این به خاطر آن نظام ارزشی است که آن را پذیرفتیم و به خاطر ورود در

بینش علمی

نحوه نگاه طلبه به مقوله کسب دانش-بخش دوم

قاعده ۲: علم به عنوان درخواستی از خداوند در صحبت پیشین این نکته مطرح شد که علم که شکر خدا مطلوب ما طلبه‌ها است یک پدیده‌ی آسمانی است و در شمار عالی‌ترین رزق‌هایی هست که باید از خداوند متعال درخواست کرد. روی این از خدا باید خواست یک مقداری تأکید کنیم و تأمل داشته باشیم

بینش علمی

نحوه نگاه طلبه به مقوله کسب دانش-بخش سوم

قاعده ۳: علم به عنوان هدایتی از طرف خداوند در باب نوع نگاهی که به علم‌ داریم گزاره‌های متعددی را می‌شود از میان تعلیمات دینی انتخاب کرد و اینجا آورد که مجموعاً معلوم می‌شود که ما در حوزه‌ی علم تفکر داریم اصلاً در منظومه‌ی فکر دینی یکی از آن میدان‌های دید علم بوده است و

بینش علمی

نحوه نگاه طلبه به مقوله کسب دانش-بخش چهارم

قاعده ۴: علم محصول عمل بحثی که داشتیم به آن می‌پرداختیم این بود که اسلام در باب علم و علم‌آموزی دیدگاه دارد، صاحب دیدگاهی است، برای خودش منطقی دارد، ادبیاتی دارد و عالمی درست می‌کند، عالم حیات علمی و ندانستن آن و نپیوستن به این فرهنگ محرومیت کمی محسوب نمی‌شود و طبیعتاً آدمی که در

بینش علمی

نحوه نگاه طلبه به مقوله کسب دانش-بخش پنجم

قاعده ۵: عمل به علم باعث حکمت و ثبات قدم گفته شد که در فرهنگ اسلامی علم محصول عمل است و یکی از راه‌های تحصیل علم درواقع خود عمل محسوب می‌شود؛ عمل صرفاً ظرف به‌کارگیری علم نیست بلکه از منبت عمل، علم خواهد رویید و ازآنجا علم اثر می‌کند حتی بعضاً این‌طور است تعابیر که


Top