تصویر کلی طلبه مطلوب

تصویر کلی طلبه مطلوب

۱) ارتباط او با خدا طلبه‌ی مطلوب مؤمن و علاقه‌مند به خداوند متعال باشد. در صورتی این شخصیت مطلوب است که مؤمن و علاقه‌مند به خداوند متعال باشد، خدا را نزدیک خود احساس کند، تجربه‌های شیرینی از اوصاف جلالی و جمالی متعدد خداوند داشته باشد. من به نظرم یک گرایش معرفتی و یک گرایش تربیتی


Top