ویژگی های عمومی

برنامه ریزی مأموریت گرا و برنامه ریزی منابع محور + دانلود

درنگی در تنوع گزینه‌های برنامه ریزی

مقدمه در باب ضرورت برنامه نیازی به سخن نیست. امام صادق (ع) فرمودند: ثلاثٌ یَحجُزنَ المَرءَ عَن طَلَبِ المَعالی: قَصرُ الهِمَّهِ، قِلَّهُ الحِیلَه وَ ضَعفُ الرَّأیِ.[۱] بحث ما کثره الحیله (تنوع گزینه‌های برنامه‌ریزی) است. تلقی رایج از برنامه این است که برنامه باید فهرستی از فعالیت‌ها بدهد و هر یک را در باکس‌های زمانی خاص

یک مطلوبیت تربیتی: استقلال نسبی طلبه

یکی از مطلوبیت‌هایی که در حیات طلبگی باید قائل بود و باید به سمتش هم حرکت کنیم که به آن برسیم؛ یک نوع استقلال نسبی است. در طلبگی آویزان یک شخصی شدن یا آویزان اساتید بودن و ماندن و مردن این اصلاً مطلوب نیست. خود این مطلوبیت می‌آید یک الگوهای رفتاری، یک سبک خاص از

بینش علمی

نحوه نگاه طلبه به مقوله کسب دانش-بخش اول

قاعده ۱: علم به عنوان روزی معنوی یکی از نکته‌هایی که خیلی روشن است، این است که ما، کسانی که خداوند به ما لطف کرده است و روزی کرده است طلبگی را، علم به جد مطلوب همه‌ی ما است این به خاطر آن نظام ارزشی است که آن را پذیرفتیم و به خاطر ورود در

بینش علمی

نحوه نگاه طلبه به مقوله کسب دانش-بخش دوم

قاعده ۲: علم به عنوان درخواستی از خداوند در صحبت پیشین این نکته مطرح شد که علم که شکر خدا مطلوب ما طلبه‌ها است یک پدیده‌ی آسمانی است و در شمار عالی‌ترین رزق‌هایی هست که باید از خداوند متعال درخواست کرد. روی این از خدا باید خواست یک مقداری تأکید کنیم و تأمل داشته باشیم

بینش علمی

نحوه نگاه طلبه به مقوله کسب دانش-بخش سوم

قاعده ۳: علم به عنوان هدایتی از طرف خداوند در باب نوع نگاهی که به علم‌ داریم گزاره‌های متعددی را می‌شود از میان تعلیمات دینی انتخاب کرد و اینجا آورد که مجموعاً معلوم می‌شود که ما در حوزه‌ی علم تفکر داریم اصلاً در منظومه‌ی فکر دینی یکی از آن میدان‌های دید علم بوده است و

بینش علمی

نحوه نگاه طلبه به مقوله کسب دانش-بخش چهارم

قاعده ۴: علم محصول عمل بحثی که داشتیم به آن می‌پرداختیم این بود که اسلام در باب علم و علم‌آموزی دیدگاه دارد، صاحب دیدگاهی است، برای خودش منطقی دارد، ادبیاتی دارد و عالمی درست می‌کند، عالم حیات علمی و ندانستن آن و نپیوستن به این فرهنگ محرومیت کمی محسوب نمی‌شود و طبیعتاً آدمی که در

بینش علمی

نحوه نگاه طلبه به مقوله کسب دانش-بخش پنجم

قاعده ۵: عمل به علم باعث حکمت و ثبات قدم گفته شد که در فرهنگ اسلامی علم محصول عمل است و یکی از راه‌های تحصیل علم درواقع خود عمل محسوب می‌شود؛ عمل صرفاً ظرف به‌کارگیری علم نیست بلکه از منبت عمل، علم خواهد رویید و ازآنجا علم اثر می‌کند حتی بعضاً این‌طور است تعابیر که

بینش علمی

نحوه نگاه طلبه به مقوله کسب دانش-بخش ششم

قاعده ۶: عدم عمل به علم باعث مرگ علم در ادامه‌ی آن ترسیمی که از دیدگاه اسلامی داشت صورت می‌گرفت به یک گزاره‌ی دیگر و به یک رگه‌ی معرّف دیگر هم یک اشاره‌ای داشته باشیم. در تفکر دینی ما درباره‌ی علم، این باور هم وجود دارد که علم می‌تواند بمیرد، درحالی‌که علی الظاهر موجود است؛

بینش علمی

نحوه نگاه طلبه به مقوله کسب دانش-بخش هفتم

قاعده ۷: جایگاه مهم علم در عملی که بنا است سلوک را رقم بزند یک نکته‌ی دیگری هم دومرتبه در باب رابطه‌ی علم و عمل؛ نکته‌ی اول در باب فضل علم که احادیث خیلی زیاد است و ما هم خدا را شکر اوایل طلبگی یک مقدار این احادیث را می‌خوانیم؛ حالا قبلاً که سنت بوده


Top